ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

บุคลากร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แผนรายปี รายเดือน

รายงานการประชุมสำนักงาน
วิสาหกิจชุมชน
การจัดการความรู้ (KM)
แบบรายงานความคิดเห็น
รายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง
ข้อมูลการเกษตรรายตำบล ปี 2555/2556

รายงานการผลิตพืชที่ปลูกในอำเภอเมือง
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ

โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน

อาสาสมัครเกษตร

ประชาสัมพันธ์

+++ ขอเชิญร่วมงานสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

+++
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ขอให้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เคยขึ้นแล้ว
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

+++ เชิญเกษตรกรผู้สนใจอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โครงการลูกพระดาบส
สมุทรปราการ สนใจสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ

*************************

 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง


สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง

สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

- ไทยรัฐ - เดลินิวส์
- คมชัดลึก- มติชน
- ไทยโพสต์ - ดาราเดลี่
- sanook.com - kapook.com
- teeNee.com ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลังกลุ่มงานเตือนภัยศัตรูพืช
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ถาม - ตอบปัญหาทางการเกษตร

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ
โทร. 02-3880092
E-mail : mueang@doae.go.th
ผู้จัดทำ นางสาวสุรีรัตน์ สัมมา เจ้าพนักงานธุรการ